Asenova - Ivanova Memorial, Sofia, Bulgaria, 21 - 27.04.2010, Prize fund 6 000 BGN (3 082 EUR)

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български
Мемориал Венка Асенова&Антония Иванова

Дати и място:
21 - 27 април 2010 г.
София – Централен военен клуб

Система:
Швейцарска система в 9 кръга.
Турнирът е валиден за международен и български рейтинг, както и за покриване на норми за международни звания.

Контрола на игра:
90 мин. + 30 сек. за всеки изигран ход на състезател за цялата партия.

Програма:
Техническа конференция - 21 април от 11:00 ч.
1 кръг - 21 април от 12:00 ч.
2 кръг – 22 април от 10:00 ч.
3 кръг - 22 април от 16:00 ч.
4 кръг – 23 април от 10:00 ч.
5 кръг - 23 април от 16:00 ч.
6 кръг - 24 април от 09:30 ч.
7 кръг - 25 април от 09:30 ч.
8 кръг - 26 април от 09:30 ч.
9 кръг - 27 април от 09:30 ч.

Награждаване - 27 април от 14:00 ч.

Право на участие:
Всички български и чуждестранни шахматисти заплатили турнирна такса в размер:
за българи - 30 лв. (ученици и ветерани - 20 лв.)
за чужденци - 20 EUR

Награди: Общ награден фонд - 6 000 лв

Генерално класиране:

1.) 1000 лв
2.) 700 лв
3.) 500 лв
4.) 400 лв
5.) 300 лв
6.) 250 лв
7.) 150 лв
8.) 100 лв
9.) 80 лв
10.)70 лв

Специални награди:

Жени:
400 лв
200 лв
150 лв

Ветерани:
200 лв
150 лв

Момчета до 10г:
60 лв
40 лв

Момичета до 10г:
60 лв
40 лв

Момчета до 12г:
60 лв
40 лв

Момичета до 12г:
60 лв
40 лв

Момчета до 14г:
60 лв
40 лв

Момичета до 14г:
60 лв
40 лв

Рейтинг награди:
ЕЛО ФИДЕ - до 2100
150 лв
100 лв

ЕЛО ФИДЕ до 2250
150 лв
100 лв

Без ЕЛО ФИДЕ
150 лв
100 лв

Класирането е според броя на набраните точки.
При равенство в точките по-предното място ще се определя въз основа на следните допълнителни показатели:

1. Медиана Бухолц
2. Бухолц
3. Брой победи
4. Натрупване
5. Ниво на постижение

Дисциплина:
Разговорите между състезателите са нежелателни.
Забранено е използването на мобилни телефони.
Всички апарати трябва да бъдат изключени преди започването на партиите.
При позвъняване на състезателя се присъжда загуба.
Записването на ходовете е задължително до края.
След тяхното завършване победителят съобщава резултата на съдийската маса.
При несъобщен резултат на двамата състезатели се пишат нули.
Предаването на първият екземпляр от бланките е задължително.

Контестации се подават пред Турнирен комитет не по-късно от 30 минути след обявяване на съдийското решение и трябва да бъдат съпроводени с внесена такса от 50 лв.

Допълнителна информация:
мс Димитър Илиев – Директор на турнира
тел: 02/4819821; 0888955542
E-mail: mitkoiliev@gmail.com

Asenova-Ivanova Memorial

Venue and Dates:
21 - 27.04.2010
Sofia - Central Military Club

System and rate of play:
Open 9 rounds System - FIDE Swiss Time control - 90 m + 30 sec per move Valid for ELO FIDE and GM/IM Norms

Shedule:
Registration - till 11:00h on 21.04.2010
Round 1 - 21.04.2010 from 12.00
Round 2 – 22.04.2010 from 10:00
Round 3 - 22.04.2010 from 16:00
Round 4 – 23.04.2010 from 10:00
Round 5 - 23.04.2010 from 16:00
Round 6 - 24.04.2010 from 09:30
Round 7 - 25.04.2010 from 09:30
Round 8 - 26.04.2010 from 09:30
Round 9 - 27.04.2010 from 09:30 ч.

Prizegiving - 27.04.2010 from 14:00

Entry fee:
20 EUR

Prize fund: 6 000 BGN (3 080 EUR)

Main prizes:

1.) 1000 BGN
2.) 700 BGN
3.) 500 BGN
4.) 400 BGN
5.) 300 BGN
6.) 250 BGN
7.) 150 BGN
8.) 100 BGN
9.) 80 BGN
10.)70 BGN

Special Prizes:

Women:
400 BGN
200 BGN
150 BGN

Veterans:
200 BGN
150 BGN

Boys U10:
60 BGN
40 BGN

Girls U10:
60 BGN
40 BGN

Boys U12:
60 BGN
40 BGN

Girls U12:
60 BGN
40 BGN

Boys U14:
60 BGN
40 BGN

Girls14:
60 BGN
40 BGN

v:
ELO FIDE - <2100
150 BGN
100 BGN

ELO FIDE <2250
150 BGN
100 BGN

Without ELO FIDE
150 BGN
100 BGN

In case of identical final scores the prizes not be shared.
Tiebreaks:

1. Buchholz Median
2. Buchholz
3. Number of victories
4. Progress
5. Performance

Discipline:
All mobile phones must be in switch off mode in the playing hall. Penalty is lost of the game.
Flashes may be used only in first 10 minutes of the games.
Smoking is absolutely forbidden in the playing hall.
According to FIDE Rules all players who finish their games have to leave the playing area.

An appeal against a decision of the Chief Arbiter can be submitted in writing not later than 30 min. after the end of the round. The appeals should be accompanied with a deposit fee of 50 BGN.

More information:
Dimitar Iliev – Tournament Director
tel: +359 2 4819821; +359 888955542
E-mail: mitkoiliev@gmail.com

 

 


About us | Contact us | Terms and conditions | Chess tournaments | Chess games

© 2003-2022 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.